Coaching | resultaatgericht, praktisch en diepgaand

Coaching

Stimuleren van persoonlijk ontwikkeling en beweging is vaak het doel van coaching. Mensen met behoefte aan ontwikkeling en begeleiding kunnen beroep doen op Dols-Consult. De kern van coaching vormt de dialoog, waarbij het stellen van verhelderende en relevante vragen leidt tot een groter bewustzijn.

Een coachingstraject begint met een oriëntatie op de vraagstelling en het vaststellen van coachingsdoelen. Deze dienen als leidraad en worden tijdens het traject uitgewerkt, waarbij het streven is het geleerde in de praktijk van alledag toe te passen en uiteindelijk in te bedden.

Dols-Consult coaching heeft effect op de lange termijn. In de loop van de tijd maakt de coach zich overbodig; de betrokkene wordt op een gegeven moment zijn of haar eigen coach. Mensen krijgen meer greep op eigen functioneren en de eigen ontwikkeling. Thema’s van coaching liggen ondermeer op het gebied van het versterken van zelfvertrouwen, het beter leren omgaan met conflicten of lastige medewerkers of het vinden van een juist evenwicht tussen werk en privé. Coachingstrajecten bij Dols-Consult zijn resultaatgericht en kortdurend (meestal zes sessies)

Afhankelijk van de vraag biedt Dols-Consult

verschillende vormen van coaching

  • Competentiegerichte coaching (individuele training) Deze vorm van coaching is bestemd voor medewerkers die specifieke vaardigheden willen opdoen en specifiek gedrag willen oefenen. Doelen die men hierbij kan hebben zijn het verkrijgen van een breder gedragrepertoire, het aanleren van nieuw gedrag en eventueel afleren van minder effectieve gedragspatronen. Concreet gedrag wordt vaak geoefend met rollenspellen en professionele acteurs.
  • Coaching gericht op het verkrijgen van zelfinzicht. Deze coaching is bedoeld voor medewerkers die zich meer bewust willen worden van het hoe en waarom van hun handelswijze, die eigen valkuilen scherper in beeld willen krijgen. Het is ook voor hen die behoefte heeft aan een klankbord en iemand die feedback geeft.
  • Managementcoaching. Dit is bedoeld voor managers die de wens hebben ongedwongen en buiten de organisatie om, over succes en zorg te kunnen spreken; managers die meer zicht op hun eigen rol en bijdrage in het team of de organisatie als geheel willen hebben en managers die op eenzame hoogten verkeren. Dols-consult fungeert als klankbord en houdt een spiegel voor. Het leren reflecteren op het eigen functioneren en het verkrijgen van inzicht in de eigen rol als manager en coach vormen belangrijke doelen. Meer specifiek ook het inzicht in het oppakken van strategisch handelen in politiek complexe situaties.

Werkwijze

  1. Oriëntatie op de vraagstelling. Door middel van een intakegesprek met opdrachtgever en cliënt wordt een analyse gemaakt van de vraagstelling.
  2. Uitwerking ontwikkelingsdoelen en het schrijven van een coachingsvoorstel.
  3. Inbedding en afronding met opdrachtgever en cliënt (driegesprek).

 

Copyright ©, Rozemarijn Dols