Sinds maart 2013 heb ik maandelijks een rubriek 'IN BEELD' in Management Magazine waarbij ik lessen uit films voor leiders en persoonlijke ontwikkeling bespreek.

 

 

Publicaties; artikelen, boek en bevrijdingsspel

 

 

 

 

Recente Artikelen:

 

Loopbaanvisie

In dit artikel wordt met behulp van een aantal dimensies een aanzet gemaakt om de onbegrensde rijkheid aan werkvormen binnen loopbaancoaching te ordenen. Het doel hiervan is helder te krijgen wanneer men welke werkvorm moet inzetten.

 

Tijdschrift voor coaching

Woede-uitbarstingen op het werk. Dat is de directe aanleiding voor een man van 55 jaar om coaching te vragen. Laten we hem Bert noemen. Bert werkt hard, is zichtbaar betrokken op zijn werk, alleen gaat het samenwerken niet naar tevredenheid van de leiding. Bert beaamt dat hij moeite heeft zich te voegen naar het organisatiebeleid.

 

Managementboek

Filmfragmenten als hulpmiddel bij leiderschapsontwikkeling, teambuilding en zelfreflectie: de coaches Belia van den Berg en Rozemarijn Dols hebben er getuige de research voor hun boek De coach als regisseur bijna een academische studie van gemaakt. Maar het gebruik van filmfragmenten blinkt juist uit in praktische toepasbaarheid, vertelt Van den Berg. ‘In teams is er geheid één die zegt: je zou eens moeten weten hoe het er hier aan toegaat.’

 

Management Team

In de film The King’s Speech zien we het succes van de onconventionele stemcoach Lionel Logue. Hij coacht koning Albert George, door familie Bertie genoemd, bij het hanteren van zijn spraakprobleem. Lionel is meester in het spel van provocatie en aanmoediging en weet daarmee het onmogelijke mogelijk te maken.

 

 

 

 

De coach als regisseur

 

Gebruik van filmfragmenten voor leiderschapsontwikkeling, teambuilding en zelfreflectie.


Het gebruik van filmfragmenten verhoogt de effectiviteit van trainingen, coaching en werkconferenties doordat deelnemers op een dieper emotioneel niveau worden aangesproken en de aangeboden stof beter blijft hangen. Bewustwording en ontwikkeling verlopen daardoor snel en trefzeker.

 

Vanuit verschillende theoretische invalshoeken worden inspirerende filmfragmenten aangereikt waarmee gedrag op aansprekende wijze inzichtelijk gemaakt wordt. Zo worden filmfragmenten besproken op het gebied van leiderschap, teamontwikkeling en persoonlijke groei.

Het boek biedt:

  • Een overzicht van toepasselijke filmfragmenten gerangschikt naar onderwerp
  • Verdiepende vragen en werkvormen voor de dialoog en reflectie
  • Handige tips voor het selecteren en knippen van fragmenten

 

Zie ook:

 

 

 

3 artikelen bij Management Executive

 

november/december 2009

De elasticiteit van het psychologisch contract

Vergroten van betrokkenheid van medewerkers in crisistijden

De huidige economische crisis zet het commitment van medewerkers behoorlijk onder druk. Managers verlengen arbeidscontracten niet of moeten zelfs mensen ontslaan om een faillissement te voorkomen en als organisatie te overleven. De onzekerheid die dat veroorzaakt bij medewerkers trekt ook een zware wissel op het psychologisch contract, het geheel van ongeschreven onderlinge verwachtingen betreffende (ontwikkelings)mogelijkheden, rechten en plichten. Aan het management de taak om ook ten tijde van crisis alles te doen om dit psychologisch contract te verstevigen. Twee interessante creativiteitstechnieken kunnen daarbij behulpzaam zijn.

 

september/oktober 2009

Onzekerheid als inspiratiebron
 

Management in crisistijd stelt specifeke eisen. In dit artikel wordt eerst ingegaan op verschillende stijlen en gedragsvoor-keuren van managers bij onzekerheid en crisis. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van gangbare reacties van me-dewerkers op onzekere situaties (copingstijlen). Hoe kunnen managers onzekerheidsgevoelens en doemdenken ombuigen naar inventiviteit en creativiteit? Twee creativiteitstechnieken kunnen hierbij helpen.

 

juli/augustus 2009

Omgaan met verschillende uitdagingen

Wat doen tegenslagen met een managementteam?

Teamwork is van levensbelang om tegenslagen te overleven en er sterker uit te komen. In dit artikel laten we zien wat een team sterk maakt in tijden van crises, maar ook wat het team belemmert om e?ectief te zijn. Hoe kun je als team het hoofd koel houden, keuzes maken en uit het dal klimmen?

 

50 werkvormen voor creatieve sessies

Samenvatting

50 werkvormen
U kunt '50 vormen voor creatieve sessies' bestellen met een aantrekkelijke introductiekorting. Deze geldt van 20 januari 2009 t/m 03 maart 2009.

Creatief denken kunt u zien als een ontdekkingsreis. Soms laat u het logisch denken even voor wat het is en zoekt u uw grenzen op, wilt u zoveel mogelijk 'out of the box' denken en laat u uw verbeelding spreken. In andere gevallen hebt u juist uw logische denkvaardigheden nodig om een vraagstuk van alle kanten te bekijken of een idee te beoordelen.

Dit boek biedt een schatkaart om uw weg te vinden in de wereld van creatief denken. Het bevat vijftig inspirerende werkvormen die de hersenen op verschillende manieren prikkelen en die geschikt zijn voor creatieve sessies met groepen, maar soms ook een individuele variant hebben. Onder creatieve sessies verstaan we bijeenkomsten die bijdragen aan nieuwe ideeën of een gezamenlijk streefbeeld en uiteindelijk tot innovaties en verbeteringen leiden. Dat kan op een intuïtieve manier gaan, maar er staan ook voldoende werkvormen in dit boek waarbij een beroep wordt gedaan op de ratio.

'50 werkvormen voor creatieve sessies' is geschreven voor mensen die bijeenkomsten begeleiden waarbij gebruik wordt gemaakt van de creatieve vermogens van de deelnemers om zo echt tot vernieuwing of verbetering te komen. Dat maakt dit boek geschikt voor managers, beleidsmedewerkers, trainers, consultants, professionele facilitators en verder voor iedereen die zulke sessies begeleidt.

 


Het boek “Professionele loopbaanadvisering” is in februari 2008 uitgegeven. Hier komen een paar recensies:

Recensie Boek www.managementboek.nlprofessionele_loopbaancoaching

Op de site van managementboek, rubriek “Werk en Loopbaan” bij het boek “professionele Loopbaancoaching” is een interview met mij opgenomen.

Het lijvige boek 'Professionele loopbaancoaching' houdt gangbare loopbaantheorieën kritisch tegen het licht en maakt ze met behoud van het goede toepasbaar voor hedendaagse loopbaanvraagstukken. De auteur Rozemarijn Dols geeft een overzicht van de mogelijkheden en benadering van actuele loopbaanvragen. Daarnaast laat zij zien wat de voordelen zijn van het bijeenbrengen van de beste elementen uit verschillende stromingen. Maar vooral geeft zij inzicht in wat het vakgebied inhoudt door middel van het aanbieden van theorie en praktische hulpmodellen. Kortom: dé encyclopedie voor de loopbaancoach!

'Professionele loopbaancoaching' van auteur Rozemarijn Dols behandelt een relatief jong en trendgevoelig vak, namelijk het loopbaanadviesvak. Dit vak bestaat uit diverse stromingenen beschikt nog niet over een eenduidige kader waarmee de loopbaanadviseur werkt. Dols gebruikt de term 'loopbaancoach' omdat het in de brede zin gaat over coaching. Door de toevoeging van het woord 'loopbaan' bestrijkt het een specifiek vakgebied. Bij loopbaancoaching is in eerste instantie de vraag van de cliënt leidend. Vragen waarop een cliënt in een loopbaantraject antwoord moet krijgen, zijn:

- wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik?

- waar vind ik dat, hoe kom ik daar?

- waarom zit ik hier, hoe zit ik hier, hoe verwerk ik tegenslagen?

'Professionele loopbaancoaching' is ontstaan vanuit de praktijk en behandelt dan ook de meest uiteenlopende vraagstukken en ontwikkelingen. Het boek is opgedeeld in drie delen, te weten:

- deel 1 'de basis';

- deel 2 'thema's;

- deel 3 'methodieken en professionalisering'.

In deel 1, bestaande uit de eerste vier hoofdstukken van het boek, wordt het fundament rondom het vak loopbaanadvisering gelegd. Er wordt een helder theoretisch overzicht gegeven van de ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in het loopbaanvak, de beschikbare hulpmodellen, de intake en de psychische problematiek. Deel 2 staat in het teken van de diverse thema's die te maken hebben met loopbaanadvisering. Thema's die aan de orde komen zijn: keuzebegeleiding (wat wil ik?), competentiecoaching (welke loopbaan moet ik ontwikkelen?), levenscoaching (hoe kan ik zin geven aan mijn werk?) en loopbaancounseling (wat remt mij in mijn loopbaanontwikkeling?). Alle thema's worden zeer uitgebreid behandeld met een gezonde dosis theorie, maar zeker ook met voldoende tips & praktische informatie.

Het derde deel 'methodieken en professionalisering' gaat van start met een hoofdstuk over 'de toolkit van de loopbaancoach'. De loopbaancoach gebruikt niet alleen instrumenten, maar is zelf ook een instrument. Deel drie zie ik als een goedgevulde gereedschapskist vol hulpmiddelen, instrumenten en technieken die een loopbaanadviseur ter beschikking staan. Gegroepeerd naar thema, wordt aandacht besteed aan relevante instrumenten of oefeningen die een adviseur kan inzetten. En mocht er nog informatie missen (ik kan het me haast niet voorstellen), dan kan die gevonden worden in de diverse bijlagen op de website van de uitgever waar diverse extra informatie, links en dergelijke te vinden zijn. Hiervoor moet u zich wel registreren.

'Professionele loopbaancoaching' is wat mij betreft het Walhalla voor iedere professional die zich bezighoudt met loopbaanvraagstukken!

Annelies Bakelaar is momenteel werkzaam bij de provincie Overijssel als teamleider en schrijft de recensies op persoonlijke titel. Annelies Bakelaar is hiervoor onder andere werkzaam geweest als projectleider/organisatieadviseur, zowel in de private als publieke sector. Daarnaast is Annelies Bakelaar actief in de lokale politiek en schrijft zij recensies voor NBD/Biblion.

Er is tevens een recensie van het boek gepubliceerd in het Financieel Dagblad (zie publicaties De Galangroep bij www.galan.nl)

 

Tweede recensie is geplaatst in het Tijdschrift voor Coaching

Loopbaancoaching of loopbaanadvisering is een jonge professie en door verschillende maatschappelijke en economische ontwikkelingen volop in beweging. In deze tijd van vele beroepskeuzemogelijkheden voor jongeren, het wegvallen van lifetime-employment, krapte op de arbeidsmarkt, burn-out onder dertigers, het vitaal houden van vijftigers en zestigers, schreeuwt het vak om professionalisering. ’Professionele loopbaancoaching’ is het eerste boek dat een goed overzicht biedt aan iedere professional die zich bezighoudt met loopbaanvraagstukken. Het boek geeft inzicht in wat het vakgebied inhoudt en laat u zien welke hulpmodellen u kunt gebruiken bij het begeleiden van mensen in hun loopbaan met welke loopbaandilemma zij ook komen. Uiteenlopende loopbaanvragen komen uitgebreid aan bod, met thema’s als: · Keuzebegeleiding: ’Wat wil ik?’ · Competentiecoaching: ’Welke loopbaancompetenties moet ik ontwikkelen?’ · Levenscoaching: ’Hoe kan ik zin geven aan mijn werk?’ · Loopbaancounseling: ’Wat remt mij in mijn loopbaanontwikkeling?’ ’Professionele loopbaancoaching’ biedt u een helder overzicht van denkwijzen, methodieken en instrumenten en geeft u veel praktische tips. Het brengt de beste elementen bijeen uit diverse stromingen en leert u om pragmatisch te werk te gaan, en vooral ook om onderzoekend, kritisch en respectvol te zijn. Dit boek is de gereedschapskist voor iedere loopbaancoach die zich wil professionaliseren en verdiepen.

Wat een goed en overzichtelijk boek over het coachen van cliënten met loopbaanvraagstukken. Waarschijnlijk zal iedere begeleider die arbeidsgerelateerde problematiek tegenkomt dit werk in zijn bezit willen hebben en niet alleen om als een ware bibliomaan boeken te verzamelen. Neen, dit werk wil je hebben om daadwerkelijk te gebruiken waarvoor het bedoeld is; het opdoen van kennis en uitbreiden van je gereedschapskist, zodat je ook iets met de rijke inhoud van dit boek kúnt. Het boek professionele loopbaancoaching is geschreven door de psycholoog Rozemarijn Dols die zich gespecialiseerd heeft in de ontwikkeling van mensen in organisaties. En het is precies díe combinatie; mens én organisatie waar de loopbaancoach zich op richt. De auteur geeft in een voorwoord terecht aan dat loopbaancoaching zich tegenwoordig al lang niet meer tot het beroepsmatige leven beperkt, maar vaak genoeg ook andere levensgebieden beslaat, doordat het veel persoonlijker is geworden. Denk maar aan termen als lifecoaching en lifedesign. In deze foliant is dan ook uitgebreid aandacht besteed aan deze meer persoonlijke kant van het coachen, waarbij de term loopbaan voor de nodige kaders zorgt. Wat in de eerste plaats opvalt aan deze hardcover is de aangename structuur die door het hele boek heen is doorgevoerd. De coach die zich in dit werkveld begeeft zal aangenaam verrast zijn door de samenhang en het overzicht wat de auteur heeft aangebracht in de vele methodieken, theorieën, modellen en instrumenten die voorhanden zijn, die bovendien allemaal een wetenschappelijke basis als achtergrond hebben. Of het nu gaat om persoonlijkheidstheorieën, de daadwerkelijke opzet van een loopbaanadviestraject, competentiecoaching, loopbaancounseling of het onderkennen van psychische problematiek; in dit boek vind je gefundeerde informatie in eenduidige en aansprekende bewoordingen weergegeven. Daarnaast is het een inspirerend werk wat onbetwist met de praktijk verbonden is. De coach vindt in dit boek verduidelijkende praktijkvoorbeelden, overzichtelijke stappen, tabellen, zinnige literatuurverwijzingen, oefeningen, werkvormen met daarbij ook weer verwijzingen naar websites of bruikbare instrumenten als kaartensets enzovoort. Eindelijk hebben we nu eens een goed én praktisch overzichtswerk binnen handbereik wat je ongetwijfeld vaak ter hand zal willen nemen om even iets op te zoeken of waar je ideeën voor trajecten door aangereikt krijgt. Met recht een professioneel praktijkboek voor het begeleiden van loopbaanvragen. (Audrey de Jong)

 

Verder lezen

  •  Wat willen uw medewerkers werkelijk?, Loopbaanankers, Managementtools, maart 2002;
  • Persoonlijk Ontwikkelplan met visie, Managementtools, maart 2003;
  •  Leren managers?, Over teamleren, HRD Magazine, Themanummer Leren, zomer 2003
  • Externe coaching op persoonlijke ontwikkeling, Managementtools, maart 2004
  •  Managementloopbanen; niet altijd verticaal; MD-magazine 2005

   

Het bevrijdingsspel

Een cliënt of coachee heeft een plan, hij of zij moet iets opleveren en wil de droom waarmaken. Toch wordt de cliënt ergens tegengehouden door gedachten die elke geestkracht in één klap tenietdoen. Wat eerst zo dichtbij leek, is soms heel ver weg. Wat houdt de cliënt nu echt tegen?

Het zijn vaak belemmerende overtuigingen als ‘ik moet alles onder controle houden’, ‘ik ben niet goed genoeg zoals ik ben’ of ‘ik wil niet afhankelijk zijn’. Ze houden iemand gevangen en staan in de weg om de stappen te zetten die nodig te zijn en houden groeimogelijkheden tegen.

Op een speelse en diepgaande wijze worden belemmerende overtuigingen onderzocht en losgelaten door het “”bevrijdingsspel”. Dit kaartspel zet de coachee aan het denken en helpt om zelfcensuur te laten vallen. Het laat zien hoe belemmerende overtuigingen herkend en getoetst kunnen worden en hoe deze zodanig gebruikt kunnen worden dat iemand er voordeel van hebt. De uitgebreide handleiding biedt een theoretische achtergrond en geeft aanwijzigen hoe de coach de diverse spelvormen kunt gebruiken.

Dit spel komt uit in augustus/september 2008

 

NIEUW!

Nieuw te verschijnen boek van Rozemarijn Dols en Josine Gouwens

`Naslag werk creatieve werkvormen` in samenwerking met Josine Gouwens,

Uitgeverij Van Duuren Media.Komt in september 2008 uit.

 

 

 

Copyright ©, Rozemarijn Dols

Hoe kleurrijk is uw coachingspalet?

Een beetje moderne manager coacht tegenwoordig zijn medewerkers. Althans, dat wordt in toenemende mate van hem verwacht. Een manager kan echter pas goed coachen als hij weet welke coachingsvraag zijn medewerker nou precies heeft. Zo niet, dan kan hij op een dwaalspoor raken en op de verkeerde knoppen drukken en veel tijd en energie verliezen.

Artikel geschreven door Rozemarijn Dols. Zij is psycholoog en heeft sinds 2007 haar eigen adviespraktijk Dols-Consult. Daarnaast is zij verbonden aan de Galan Groep waar zij searchactiviteiten verricht voor eindverantwoordelijke posities. Zij houdt zich in brede zin bezig met leiderschap- en talentontwikkeling en verzorgt trainingen, (team)coaching en geeft advies.

lees verder >>

 

Kunnen managers van elkaar leren?

Over teamcoaching.

Rozemarijn Dols en Lidewey van der Sluis.

HRD Thema, nummer 2, 2003.

lees verder >>

 

Loopbanen gaan in de praktijk lang niet altijd verticaal,

Competenties, motieven en persoonlijkheid.

Cora Reijerse en Rozemarijn Dols. Management Development maart 2005.

lees verder >>

 

Externe coaching op persoonlijke ontwikkeling:

Uw rol als leidinggevende.

Rozemarijn Dols.

Management Tools, nummer 1, 2004.

lees verder >>

 

POP met visie

een POP zonder persoonlijke missie is als een reis zonder bestemming.

Rozemarijn Dols

Management Tools, nummer 1, 2003.

lees verder >>


Loopbaanankers

Wat wil uw medewerker nou echt?

Rozemarijn Dols

Management Tools

lees verder >>