Opdrachten en opdrachtgevers

 


 • Algemene Bestuursdienst: begeleiden van topambtenaren van de rijksoverheid naar een directeurspositie in een langdurig leiderschapstraject in opdracht van Avicenna.
 • Diverse gemeentes: Coaching van colleges
 • Wehkamp: Conflicthantering voor direct-reports in opdracht van trainingsbureau Ampect
 • Rijkswaterstaat: Individuele coachingsopdrachten
 • WUR Livestock: verzorgen van een MD traject voor de afdelingshoofden en Business-Development
 • Erasmus MC: Begeleiden van de top 400 leidinggevenden in het kader van koersverandering.
 • WUR-LEI: Begeleiden van managementteams in het kader van een vitaliteitsprogramma.
 • Ministerie van Sociale Zaken: Teamperformance-ontwikkeling.
 • Tempo-team: Opzetten en uitvoeren van worskhops Personal Development in het kade rvan binden van intercedenten en managers. Werd later landelijk uitgerold (75 workshops)
 • ING-loopbaanservicecenter; meedenken met het uitbouwen van het mobiliteitscentrum.
 • Psychomedisch Centrum Parnassia: Opzetten en uitvoeren grootschalig ontwikkeltraject ten behoeve van Inspirerend Leiderschap
 • Verzorgen van POP-workshops naar aanleiding van development centers voor accountants bij Ernst & Young
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en en Koninkrijkrelaties. In de periode dat boven de markt hing dat burgemeester gekozen zouden worden heb ik een zestal burgemeester in loopcoaching gehad die zich moesten herorienteren op een nieuwe loopbaan. Later is het idee van de gekozen burgemeester komen te vervallen, maar zij waren toch zeer gebaat bij herorientatie op hun loopbaan. 
 • Ministerie van Justitie Workshops Vrouw in beeld. Loopbaanworkshops om vrouwen met managementambities verder te helpen in hun loopbaan. En om het zogenoemde glazen plafond te doorbreken
 • Rijksgebouwendienst “Miniworkshops POP” voor mensen die zich wilden herorienteren op hun loopbaan. Een Intnesieve individuele workshop van 4 uurom mensen verder te heepen in hun loopbaan
 • Verzorgen van professionaliseringsdagen voor loopbaanadviseurs bij het IKS (onderdeel van het Ministerie van Defensie)
 • Ministerie van Buitenlandse zaken. Opzetten en uitvoeren van een managementleergang
 • DNB (Nederlandsche Bank Development Centers) Opzet en uitvoering DC’s ten behoeve van jonge managers die deelnamen aan een leiderschapsprogramma
 • TNT.Leiderschapsontwikkeling; Intensief opleidingsprogramma ten behoeve van coachend leiderschap; training, intervisie en persoonlijke coaching
 • Nationale Nederlanden Versterken van verantwoordelijkheid, resultaatgerichtheid en samenwerking bij. Project heet Route naar Succes en circa 500 teams hebben hieraan deelgenomen of zijn nog met dit traject bezig. 
 • Politie Amsterdam Amstelland Leiderschapsontwikkeling; trainen van leidinggevenden, personeelsmanagers en medewerkers in het voeren van POP-gesprekken
 • EAIE ofwel European Association for International Education. Het verzorgen van individuele loopbaan coaching voor alle medewerkers. Voertaal was engels
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid W&S-opdracht Onderzoeksmanageren onderzoekers
 • Dienst Zorg en Samenleven te Amsterdam. Invoeren competentiemanagement
 • De Baak - Masterclass “Autonomie en gehoorzaamheid” Over het lucifereffect bij leidinggevenden.
 • Holland Casino – professionaliseringstraject stafdirecteuren
 • Gemeente Diemen - teamcoaching

 

 

 
 

 

     
   
     
     
     
     

 

Copyright ©,---

Genoten opleidingen

 • Doctoraalstudie Sociale Psychologie, Universiteit van Amsterdam
 • Nevenvakken: Arbeids- en Organisatiepsychologie
 • Bijvak: Criminologie
 • Strategische vraagstukken voor de personeelsmanager, Berenschot
 • Veranderen organiseren, De Galan&Voigt
 • Hanteren van disfunctionele & irrationele processen in organisaties, Stichting Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Amsterdam
 • Psycho-analytische gesprekstechnieken, RINO
 • Masterclass Associatieve technieken, School voor Coaching
 • Positive Inquiry, Robert Masselink
 • ACT-therapy and mindfulness
 • Schaduwworkshop - Hoogendijk.
 • Cognitieve transparantie in coachingsprocessen - Het Balkon.

Bijeenkomsten

 • 7-up Levensgeschiedenissen van Britse jongens en meisjes van hun 7e jaar tot hun 49ste jaar

 • Shakespeare als coach

 • Movies and mental illnes

Literatuurtips

 • 101 filmfragmenten. Becky Pike Pluth
 • Movies and Mental Illness van wedding, Boyd en Niemiec