Trainingen en workshops


Dols-Consult verzorgt uiteenlopende trainingen en workshops. Deze workshops zijn vooral gericht op het versterken van managers in hun rol als leidinggevende, anderzijds op het versterken van professionals of coaches in hun adviesrol.

De werkwijze van Dols-Consult:

Prikkelend en innovatief

De workshops zijn prikkelend en zetten de deelnemers aan tot denken. Er worden geen pasklare antwoorden gegeven en er wordt niet slechts vanuit een denkkader getraind. Er worden managementdilemma’s besproken en oplossingstrategieën aangereikt.

Individueel

Workshops worden zoveel mogelijk toegesneden op de persoonlijke leerbehoefte van elke deelnemer. Er wordt daarbij sterk gekeken naar ieders waarden, drijfveren en belemmerende overtuigingen.

Uniek

De  trainingen die worden gegeven bij Dols-Consult worden alleen bij dit bureau verzorgd.  Te denken valt aan de training van professionals die willen werken met het “Bevrijdingsspel” in hun coachingspraktijk.

Beeldend

Tijdens workshops en trainingen wordt gebruik gemaakt van treffende filmfragmenten die aanzetten tot dialoog.

 

 

Copyright ©, Rozemarijn Dols