Loopbaancoaching


Bij loopbaancoaching besteed ik zowel aandacht aan een goede analyse (in kaart brengen) als aan motiveren en trainen (in beweging brengen). Belangrijk voordeel van deze benaderingswijze is dat men recht doet aan de persoonlijkheid van de cliënt en aan wat de cliënt wil en kan, maar ook aan de mogelijkheden en grenzen van zijn ontwikkelbaarheid.

Mijn loopbaancoaching leidt tot meer inzicht, acceptatie van ontwikkelpunten, inspiratie en actie. Afhankelijk van het type loopbaanvraag zal het accent per traject verschillen.

Er zijn drie trajecten te onderscheiden:

1. Quick scan

Waar sta ik nu en welke stap moet ik nemen.

2. Keuze begeleiding

Ik loop een beetje vast; ik weet niet wat ik wil.

3. Blokkade-coaching

Ik loop steeds tegen dezelfde dingen aan; ik zit mezelf in de weg en kom niet ot volle ontplooiing.

 

Copyright ©, Rozemarijn Dols