Persoonlijke- en managementcoaching


Dols-Consult heeft een resultaatgerichte no-nonsense aanpak bij coaching. Vooraf worden altijd de coachingdoelen in kaart gebracht. Naar aanleiding van de coachvraag wordt een coachingstraject op maat gesneden samen met de cliënt. Managementcoaching is bedoeld voor managers die de wens hebben om met iemand buiten hun eigen organisatie over persoonlijke managementvraagstukken te kunnen spreken. Dit is interessant voor managers die meer zicht op hun eigen rol en bijdrage in het team of de organisatie als geheel willen hebben.

Ik heb zelf managementervaring en ik kan fungeren als onafhankelijk klankbord en ik hou een spiegel voor. Het leren reflecteren op het eigen functioneren en het verkrijgen van meer inzicht in de eigen rol als manager vormen belangrijke doelen.

Mijn coachingsaanpak heeft een lange termijn effect omdat ik de cliënt stimuleer in diens zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

 

Copyright ©, Rozemarijn Dols