Intervisie


Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij professionals of managers een beroep doen op collega´s om mee te denken over persoon/ en functiegebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Dit meedenken gebeurt niet door het aandragen van oplossingen maar door het stellen van vragen aan de hand van een beproefd intervisiemodel. Zo wordt met behulp van eigen analytisch en probleemoplossend vermogen inzicht verkregen op de ingebrachte casus en hoe hierin te handelen. Het is een methodiek waarbij de eigen deskundigheid binnen de organisatie wordt benut en verder wordt ontwikkeld met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het werk en het verbeteren van het persoonlijk functioneren.

Dols-Consult werkt onder meer met het 7-stappenmodel en de Bateson-methode.

 

Copyright ©, Rozemarijn Dols