Teamcoaching/conflicthantering


Naast individuele coachingstrajecten verzorg ik ook begeleiding van (management)teams. De aanpak bij teamcoaching is uiteraard sterk afhankelijk van de vraagstukken die er spelen binnen een team. De aanpak komt tot stand in nauw overleg met de opdrachtgever. Dat betekent onder meer dat ik altijd een intakegesprek voer met de opdrachtgever en het team, veelal aangevuld met observaties vanuit de dagelijks praktijk.

Wanneer teamcoaching?teamrollen

  • Bij het vormen van nieuwe (project)teams om versneld op elkaar in te spelen
  • In het kader van een reorganisatie en cultuurverandering om oude gedragspatronen los te laten en te experimenteren met nieuw gedrag in de samenwerking met anderen
  • Om ruimte te creëren voor optimalisering van het functioneren van het team
  • Bij een onevenwichtige samenstelling en waardering van teamrollen in een team´
  • Bij samenwerkingsproblemen en mogelijke conflicten in een team

Voorbeeld van een aanpak

De aanpak bij teamcoaching is uiteraard sterk afhankelijk van de vragen die er spelen binneneen team. De aanpak komt tot stand in overleg met de opdrachtgever. In grote lijnen is deaanpak als volgt:

  1. Oriënterend gesprek en probleemanalyse.
  2. Individuele intakegesprekken met teamleden om wensen en doelen voor de teamcoaching te inventariseren.
  3. Teamdiagnose (van bijvoorbeeld teamontwikkelfasen) het opstellen van een teamprofiel (met sterke en zwakke punten op teamniveau) 0-meting.
  4. Teamcoaching Wat zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen van dit team en hoe kan dit team naar een volgende teamontwikkelingsfase transformeren? Thema´s als samenwerken, onderhandelen en conflicthantering kunnen aan bod komen.
  5. Het maken van een teamontwikkelplan en afspraken voor een 1-meting over een jaar.

Resultaat

Het inzicht wordt vergroot op individueel en teamniveau. Het functioneren van een team wordt aanmerkelijk meer productief en inspirerend omdat de teamspirit sterk en positief is.

 

 

 

 

 

Copyright ©, Rozemarijn Dols

Teamrol test

Voor een succesvolle teamsamenstelling kennen we o.a. de Teamroltest. In dit model worden een aantal persoonstypen omschreven die elkaars presteren versterken of juist afzwakken.

lees verder >

 

Thomas en Kilmann test

Het omgaan met conflicten (of beter tegenstrijdige belangen), levert altijd een spanningsveld op tussen twee menselijke neigingen. Aan de ene zijde assertiviteit: de wens om je (eigen) doelen door te drukken en de opdracht te realiseren. Aan de andere kant de coöperativiteit: de wens om de relatie goed te houden waardoor het proces ongestoord kan verlopen.

lees verder >