Leidinggeven versus leiderschap

 

Dols-Consult maakt een duidelijk onderscheid tussen leidinggeven en leiderschap. Leidinggeven is er op gericht een organisatie effectief te laten functioneren. Door niet adequaat leiding te geven wordt juist het tegengestelde bereikt. Leidinggeven kan worden verbeterd door het vergroten van zelfinzicht bij leidinggevenden en het aanreiken van en trainen met specifiek managementtools.

Leiderschap is een gave, die niet kan worden aangeleerd, maar uitsluitend verder ontwikkeld kan worden. Zodoende is leiderschap niet iets waarnaar mensen kunnen solliciteren. De Verdieping heeft specifieke programma’s voor leiders en potentiële leiders die gericht zijn op persoonlijke verdieping en bewustwording.

Boekadvies:

 

Reuzen op lemen voeten

Een verhelderende verhandeling over een ingewikkeld onderwerp - de menselijke behoefte aan spiritueel leiderschap en waarom we ons hierbij zo snel laten bedriegen. (The Times)

In de loop van de geschiedenis zijn vele goeroes de revue gepasseerd: van gerespecteerde geestelijk leiders als Ignatius van Loyola tot gewelddadige sekteleiders als David Koresh. Hoe is het mogelijk dat - op het eerste gezicht - totaal verschillende persoonlijkheden erin slagen anderen ervan te overtuigen dat hun zienswijze de enige juiste is? Zijn de volgelingen verblind of is hier ook nog iets anders aan de hand?

Auteur: Anthony Storr

 

Copyright ©, Rozemarijn Dols

Persoonlijk meesterschap in management

Quinn gaat er vanuit dat als het talent er is, de vaardigheid kan ontwikkelen tot meesterschap. In het overbrengen van deze overtuiging toont hij het meesterschap waarover hij spreekt. Nergens versimpelt hij en toch blijft hij voortdurend helder. Een boek om je vingers bij af te likken dus.

 

Op leven en dood in de directiekamer

Manfred Kets de Vries verschaft door het combineren van twee disciplines -economie en psychoanalyse- waardevolle inzichten in wat organisaties in beweging houdt en waarom zij en de mensen die er werken, uiteindelijk slagen of mislukken.