Team- en duoassessment

team duo assesment

Naast individuele begeleidingstrajecten verzorgt Dols-Consult ook begeleiding van (management)teams.

Voorafgaand aan een team- of duocoaching kan een teamassessment plaatsvinden waarbij het team op diverse manieren in kaart gebracht kan worden. Er wordt onder meer gekeken naar de volgende aspecten

Teamprofiel:

  • Welke teamrollen zijn vertegenwoordigd in het team? Te denken valt aan het teamrolmodel van M. Belbin.

  • In welke ontwikkelingsfase verkeert het team en welke stappen moet het maken om naar een volgende ontwikkelingsniveau te groeien?

  • Wat is het leervermogen van het team? Welke leerstijlen zijn vertegenwoordigd binnen het team?

  • Wat zijn de belangrijkste waarden binnen het team?

  • Wat zijn eventuele belemmerende overtuigingen binnen het team?

  • Wat zijn de conflictstijlen van het team?

Naar aanleiding van het duo- of teamassessment kan een teambegeleidingstraject vormgegeven worden. De aanpak is sterk afhankelijk van de vraagstukken die er spelen binnen een team. De aanpak komt tot stand in nauw overleg met het team.

 

Copyright ©, Rozemarijn Dols