Loopbaanassessment


Een loopbaanassessment kan ingezet worden als er behoefte is aan een snelle scan en aan meer objectivering van talenten en competenties. Een loopbaanassessment kan aanvullende informatie geven als  loopbaanadviesgesprekken onvoldoende opleveren. In de volgende gevallen is het zinvol om deel te nemen aan een loopbaanassessment

  • Bijvoorbeeld bij een hoge tijdsdruk vlak voor een opleidingskeuze; iemand loopt al lang met de gedachten om een stap te maken en heeft met vele anderen gesproken, maar wil zijn loopbaanvraag bij een loopbaanadviseur verder bespreken en toetsen

  • Bij jonge mensen; jonge mensen hebben vanwege gebrek aan ervaring weinig referentiekader als het gaat om werk. In een dergelijke situatie is het zinvol om een aantal vragenlijsten af te nemen,

  • Bij behoefte aan bevestiging; eigenlijk weet de cliënt wel wat hij wil maar hij zoekt steun en bevestiging bij de adviseur.

  • Als iemand geen goed (overschat of onderschat) zelfbeeld heeft; iemand heeft echt behoefte aan een spiegel en wil graag meer zicht krijgen op wat hij wil en of hij dan ook over de juiste competenties beschikt.

Het resultaat is een loopbaanprofiel bestaande uit een ideale functieschets, branchevoorkeur en zicht op de vereiste competenties, ideale functiecontext, rol, organisatiecultuur en –type.

Een loopbaanassessment is maatwerk en bestaat  uit de volgende stappen: 

  • Oriëntatie op de vraagstelling

  • Samenstelling onderzoeksprogramma

  • Loopbaanassessment ( 1 dag)

  • Rapportage

Bij een loopbaanassessment wordt gebruik gemaakt van verschillende theoretisch modellen, oefeningen en instrumenten.

 

Copyright ©, Rozemarijn Dols